Opste aktivnosti

Aktivnosti se izvode savremenim i u praksi potvrđenim metodama zavisno od interesovanja dece. Posebno je važno napomenuti da se aktivnosti sprovode u specijalizovanim kabinetima za rad sa odgovarajućom opremom i edukativnim sredstvima.

Program

U sklopu redovnog programa izdvajamo Montessori edukativni materijal, priznat u svetu, koji koriste sve savremene predškolske ustanove i čiji su efekti - brz i uspešan razvoj logike i motorike, kao i njihova primena u svakodnevnom životu, priznati od strane Svetske međunarodne organizacije.

U sklopu bogatog programa nudimo:

Grupe

Struktuiranje vaspitno-obrazovne grupe se vrši na sledeći način: